Synchro Maturity Model

Het Synchro Maturiy Model, ontwikkeld binnen het project brengt de huidige situatie en de benodigde ontwikkelingen op het gebied van synchromodaliteit in kaart. Dit op de corridor West-Vlaanderen - Antwerpen - Nederlands Limburg.

SYN-ERGIE Project - 2017