Synchro Maturity Model

Het Synchro Maturiy Model, ontwikkeld binnen het project, brengt de huidige situatie en de benodigde ontwikkelingen op het gebied van synchromodaliteit in kaart op de corridor West-Vlaanderen - Antwerpen - Nederlands Limburg.

Meer weten?