top of page
Op 25 april streden vier teams om de titel van MasterShipper tijdens een interactieve sessie over synchromodaal transport in Roeselare. MasterShipper, de opvolger van SynchroMania, is een serious game die de mogelijkheden van synchromodaal transport zeer duidelijk illustreert.

Het spel omvat 2 rondes, waarbij in de eerste ronde voornamelijk wordt gekeken naar de intermodale opties (spoor en binnenvaart) naast het traditionele wegvervoer, en combinaties hiermee voor de first en last mile. Elke optie heeft een bepaalde kostprijs en doorlooptijd. Afhankelijk van de doorlooptijd kan er gekozen worden tussen verschillende modaliteiten en combinaties van modaliteiten.

 

In de tweede ronde wordt een synchromodale oplossing geïntroduceerd, met de 100% garantie dat er op tijd wordt geleverd bij de klant, ongeacht mogelijke incidenten die plaatsvinden.

Na elke ronde volgt er een score die gebaseerd is op drie parameters:

  • On time arrival

  • Prijs: afhankelijk van de gekozen modaliteit

  • CO2:  afhankelijk van de gekozen modaliteit

​De scores uit de twee rondes geeft deelnemers het inzicht van de impact die de gekozen modaliteit heeft op de verschillende parameters. Zo dient de afweging te worden gemaakt wat er voor de klant het belangrijkste is, weliswaar met de voorwaarde dat de levering altijd op tijd gebeurt.

 

Na deze serious game kwam een discussie op gang tussen de verschillende deelnemers. Een van de belangrijkste zaken die naar boven kwam is het feit dat er van de verlader een grote openheid moet zijn naar z’n logistieke dienstverlener, om mee te stappen in een synchromodale oplossing.

Verladers beginnen het capaciteitsprobleem (zowel naar chauffeurs als naar files op de weg) te voelen en zijn meer en meer bereid om te kijken naar alternatieven. Hiervoor kan synchromodaliteit een oplossing zijn.

bottom of page