PRIVACY

Versie 25 juni 2020.

Bekijk deze pagina regelmatig voor de meest recente versie. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen en verwerken.

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk

Wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg. De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt door POM West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 66 in 8200 Sint-Andries. Het bestuur is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. We werken hierbij volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.