top of page

Nieuwe spoorverbinding Zeebrugge- Venlo - Antwerpen

in volle voorbereiding

Het project SYN-ERGIE onderzoekt de mogelijkheden van een duurzamer en efficiënter aanbod voor het containervervoer op de as West-Vlaanderen/ Antwerpen/ Nederlands Limburg, dit in de vorm van een barge- of spoorverbinding. Goed nieuws rond een business case voor het spoor. Cabooter is volop bezig , via het project SYN-ERGIE, met de voorbereidingen voor een traject tussen Zeebruggen, Antwerpen en Venlo. 


​​​​Het project SYN-ERGIE wordt voor 50% gefinancierd vanuit het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Daarnaast krijgt het project steun van de Provincie West-Vlaanderen (BE) en de Provincie Limburg (NL).

Bron: Flows

Lees hier het volledige artikel

bottom of page